تست سلامت ستون فقرات

طبق فیلم از بخش انتهایی کمر 10Cm اندازه گرفته و نشانه گذاری کنید

حال خم شده و فاصله همان خطوط را اندازه بگیرید ؛ اگر بیشتر از 15Cm باشد ستون فقرات شما سالم است !


آدرس مطب : اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان قصر نور واحد 305
تلفن : 32240068 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


تست سلامت ستون فقرات
آیا صداهای گردن طبیعی است
ارتباط بین شانه درد و حمله قلبی
چاقی و خطرات آن
بیماری های اسکلتی عضلانی
دلایل کمردرد ناگهانی
علت گرفتگی عضلات گردن چیست ؟