بیماریهای اسكلتی که منجر به معافیت سربازی میشود

این اشتباه بزرگیست که برخی فکر کنند افزایش تعداد سرباز و مدت سربازی ،به هر شکل، به نفع امنیت کشور است. واقعیت آن است که سربازی به این شکل که امروز وجود دارد ضربه هایی به کشور زده است که منافع آن را کاملا تحت الشعاع خود قرار می دهد. ما در این نوشته به برخی از نتایج منفی سربازی اجباری خواهیم پرداخت.

1- بالا بردن سن ازدواج: بی شک ۲۱ ماه خدمت سربازی موجب افزایش سن ازدواج به میزان ۲۱ ماه می گردد. چه کسی می تواند در دوران سربازی خرج زندگی خود را در تأمین کند که بتواند ازدواج کند؟ حتی بعد از اتمام سربازی نیز باید مدت ها دنبال یافتن کار گشت. در اینجا یک جوان فوق لیسانس را در نظر بگیرید که سربازی خود را به پایان رسانده است. این جوان احتمالا ۲۸-۲۹ سال دارد. بعد از اتمام سربازی باید یک سال دنبال یافتن کار باشد و سپس یک سالی کار کند تا بتواند حداقل هزینه یک ازدواج کاملا کم خرج و ساده را تأمین کند. در این حال او احتمالا سی سال دارد. بنا بر این برای یک تحصیل کرده سن ازدواج به سی سال می رسد.

2-ناعدالتی بین دختران و پسران: از آنجا که سربازی فقط برای پسران می باشد یک نابرابری آشکار در کسب فرصت های کاری و تحصیلی بین دختران و پسران به وجود می آید. بسیاری از پسرها بعد از رفتن به سربازی و دور شدن از محیط علمی دیگر توان ادامه تحصیل را ندارند اما در این مدت دختران می توانند مدارج بالای علمی را طی کنند و صندلی های لیسانس، فوق لیسانس و دکتری را پر نمایند. این موجب می گردد نسلی از پسران به وجود آیند که مدرک آنها پائین تر از دختران است و به این علت دختران تحصیل کرده که توقع بالایی نیز خواهند داشت فرصت ازدواج را از دست می دهند. همچنین از نظر علمی نیز به علت ناعدالتی در سنجش میزان دانش و استعداد داوطلبان کنکورها بین دختران و پسران دچار مشکل خواهیم شد.

3- بسیاری از سربازها نه در ارتش و سپاه که در نیروی انتظامی مشغول خدمت هستند. اصولا نیروی انتظامی ارتباط چندانی با امنیت نظامی کشور ندارد. به خصوص پلیس راهنمایی و رانندگی. اما اکثر تحصیل کرده ها در پلیس راهنمایی و رانندگی به کار گرفته می شوند. یعنی عملا دو سال از زندگی یک جوان تحصیل کرده در جایی صرف می شود که ارتباطی با امنیت کشور نیز ندارد. بر این اساس بر خلاف قانون سربازی که آن را محدود به امنیت کشور می کند خدمت سربازی در راهنمایی و رانندگی غیر قانونی است. اما حتی در ارتش و سپاه نیز اکثر سربازها صرفاً به کارهایی مانند آبدارچی، نظافت چی، مستخدمی، و کارهای بیهوده مشغولند. این یعنی وقت و انرژی جوان ها به جای صرف شدن در آبادانی کشور به هدر می رود.

4- از آنجا که سربازها مانند یک نیروی کار مفت برای کادرها به حساب می آیند این موجب تنبلی نیروهای کادر در نیروهای مسلح شده است. افسران و کادرها در نیروهای مسلح با به کار گرفتن سربازها بدون هیچ محدودیتی تمام کارهای خود را به گردن آنها می اندازند و خود استراحت می کنند. این تنبلی نیروهای متخصص و کادر ضربه ای برای امنیت کشور است.

5- اصولا به این علت که سربازها از آموزش، تخصص، توانایی و روحیه کافی برخوردار نیستند در مسائل امنیتی و نظامی نمی توانند نقش چندانی داشته باشند. اما یک نگاه غلط به مقوله سربازی موجب یک سوء برداشت برای نیروهای مسلح می گردد که توان نظامی آن را کاهش می دهد.این سوء برداشت موجب می شود فرماندهان نظامی افزایش تعداد سرباز یا افزایش طول مدت سربازی را به عنوان یک عامل قدرتتد در توان نظامی کشور تلقی نمایند که یک انتظار و تلقی اشتباهیست.

6- به این علت که سرباز ها از ترس فرماندهان و اضافه خدمت جرأت اعتراض ندارند در بسیاری از موارد مشاهده می شود که افسران و کادرهای نیروهای مسلح و به خصوص نیروی انتظامی از سرباز ها بیگاری می کشند و مانند برده از آنها استفاده می کنند. متأسفانه قوانین و نظارت های مناسبی برای پیش گیری از این مسئله وجود ندارد و بسیاری از سربازها از کار بیش از حد در مراکز انتظامی گلایه دارند. برخی از فرماندهان و افسران کادر در نیروی انتظامی به سرباز به عنوان یک کارگر و مستخدم و نوکر نگاه می کنند و تمام کارها را به گردن آنها می اندازند و با ترساندن آنها با مسائلی مانند این که شما را به فلان شهر مرزی خواهم فرستاد جرأت اعتراض را از آنها می گیرند. حتی در مواقعی که نیازی به کار سرباز نمی باشد آنها با واداشتن سربازان وظیفه به کارهای بیهوده و حتی گاهاً کارهای شخصی خود کادرها موجب اذیت روحی و جسمی سربازان می گردند.

7- خدمت سربازی موجب تلف شدن انرژی و وقت جوانان در یکی از طلایی ترین دوران زندگیشان می گردد. این وقت و انرژی می توانست به جای صرف شدن در کارهایی مانند جریمه نویسی، نظافت، تایپ، بی کاری، نگهبانی از کولر، بیل زدن باخچه و امثال آن برای آبادانی کشور استفاده گردد.
اما با توجه به این مشکلات پیشنهاد من این است از سربازان در نیروی انتظامی استفاده نگردد. طول مدت سربازی نیز کاهش یابد. در حد امکان اکثر سربازان به خصوص سربازان تحصیل کرده فقط دوره آموزش را طی کنند تا در صورت نیاز و در شرایط جنگ بتوانند از کشور خود دفاع کنند. دوره آموزش نیز باید بیشتر از این که به مسائل بیهوده مانند نظافت و واکس زدن و مرتب نمودن تخت و رژه صرف گردد صرفاً به آموزش های نظامی محدود گردد.

همچنین به سربازان حقوق نیز پرداخت گردد. این حقوق حد اقل باید در حد حقوق کارگر ساده باشد. نه این که ۴۰ هزار تومان در ماه. همچنین تعیین قوانین مربوط به طول مدت سربازی و کسرخدمت ها و امثال آن نه بر عهده ستاد مشترک که بر عهده یک شواری متشکل از مسئولان نظامی و دولتی و نمایندگان مجلس باشد و به تصویب مجلس نیز برسد. زیرا ستاد مشترک صرفاً فقط دید نظامی به مسئله سربازی دارد در حالی که سربازی با سرنوشت تک تک جوانان کشور گره خورده است و نیاز است در مورد قوانین مربوط به آن نه فقط شرایط نظامی که تمامی مسائل در نظر گرفته شوند..
باتوجه به مراجعات روزافزون جوانان برومند ایران زمین به مطب ها و درمانگاهابرای معافیت گرفتن پزشکی ومطلع نبودن آنها از شرایط معافیت دراینجا وظیفه خودمیدانم مواردی ازبيماريهاي استخوانی اسكلتی را که جهت معافیت پزشکی مورد قبول می باشند را ذکرنمایم:.

بیماریهای استخوان - اسكلت

ماده 36: مشمولان مبتلاء به بیماریهای استخوانها(اسكلت) با توجه به نوع بیماری كه به آن مبتلاء میباشند از معافیتهای مندرج
در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

بند1-انحرافات ستون فقرات مادرزادی یا اكتسابی:
الف) در اشكال شدید و ناتوان كننده معاف دائم.
(1) انحرافات جانبی مادرزادی و اكتسابی ستون فقرات (اسكولیوز بیش از 30 درجه معاف دائم(
(2) جبران نشده و یا منجر به تغییر شكل قفسه صدری شده باشد معاف دائم.
(3) كیفوز شدید بیش از 70درصد معاف دائم.

ب) در اشكال خفیف (انحرافات جانبی مادرزادی و اكتسابی ستون فقرات كمتر از 20درجه) معاف از رزم.

بند2-اسپینابیفیدا اكولتا، ساكرالیزاسیون، لومباریزاسیون خدمات غیر رزمی.
بند3-هر گونه اعمال جراحی (استخوانی) ستون فقرات معاف دائم.
بند4-شكستگیهای قدیمی حفره كوتیل (استابولوم) چنانچه با تغییر شكل حفره و یا عارضه دیگر مفصلی همراه باشد معاف دائم.

بند5- نكروز آواسكولار سر استخوان ران به هر علت-معاف دائم.
بند6- شكستگیهای لگن:
الف) نوع مالگین معاف دائم.
ب) نوع Open Book معاف از رزم.

بند7-بیماری شوئرمان خدمات غیررزمی.
بند8-استئومیلیت:
الف) از نوع حاد شش ماه معاف موقت.
ب) عفونتهای سخت حاد و عفونتهایی كه علیرغم 6ماه درمان بهبود نیافته و منجر به تغییر شكل استخوان یا ترشح مكرر باشد معاف دائم.

بند9-تومورهای استخوانی خوش خیم.
الف) تومورهای استخوانی متعدد و یا با ایجاد اختلال مشهود در كار عضو معاف دائم.
ب) تومورهای داخل استخوانی منفرد بدون عارضه خدمات غیررزمی.

بند10-كیستهای استخوانی:
الف)كیستهای بزرگ با خطر شكستگی یا به اندازه بیش از قطر استخوان معاف دائم.
ب) كیستهای كوچك و بدون عارضه خدمات غیررزمی.

بند11-شكستگیها:
الف) شكستگیهای استخوانهای بلند كه منجر به نصب پیچ و پلاك و یا كونچر شده باشد و یا در گچ باشد چنانچه كمتر از ششماه از عمل گذشته باشد، ششماه معاف موقت.
ب) شكستگیهای جوش خوردهای كه با پیچ و پلاك، یا كونچر بوده و یا اختلال عملكرد ایجاد كرده باشد خدمات غیررزمی.
ج) شكستگیهایی كه پس از یكسال جوش نخورده باشد و مفصل كاذب ایجاد كرده باشد و یا در وضع نامناسب جوش خورده و اشكال عملی ایجاد نموده باشد معاف دائم.

بند12-قطع یا فقدان یكی از اندامها معاف دائم.
بند13-كوتاهی پا:
الف) كوتاهی بیش از 5/3 سانتی متر معاف دائم (به استناد اسكنوگرام(
ب) كوتاهی از 5/1 تا 5/3 سانتی متر خدمات غیررزمی.
بند14- سینوویال كندروماتوزیس مفاصل همراه با اختلال عملی معاف دائم.
بند15-آنكیلوز كلیه مفاصل بزرگ (هانش،زانو،آرنج،شانه،مچ پا، مچ دست) معاف دائم.

بند16-محدودیت حركات مفاصل:
الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه معاف دائم.
ب) محدودیت حركات سایر مفاصل بزرگ در صورتی كه نیمی از حركات محدود شده باشد معاف دائم.
ج) در موارد خفیف تر همراه با اختلال عملكرد خدمات غیررزمی.
تبصره: در موارد مشكوك زیر بیهوشی اندازه گیری شود.

بند17-دررفتگی مكرر و یا قدیمی و مادرزادی مفاصل بزرگ (مستند به 2 رادیوگرافی در حال دررفتگی در بیمارستانهای ن.م و یا مورد وثوق(
عمل شده و نشده معاف دائم.
بند18- شلی لیگامانهای زانو و مچ پا و در رفتگی عادتی مفاصل كه مانع تمرینات نظامی باشد خدمات غیررزمی.
بند19- سندرم ایسكمیك ولكمن:
الف) در صورتیكه شدید و مانع خدمت باشد معاف دائم.
ب) در موارد خفیف خدمات غیررزمی.

بند20- فقدان كامل شست (از مفصل (M.C.P و یا فقدان ارزش كاری آن در یك دست معاف دائم.
بند21- فقدان انگشتان دست:
الف) بیش از یك انگشت در یك دست معاف دائم.
ب) تا سه بند انگشت در یك دست خدمات غیررزمی.
توجه: در مورد انگشتان بصورت زیر عمل شود كه هر انگشت كامل یك و هربند محسوب شود یعنی اگر بند اول چهار انگشت قطع شده باشد
بیش از یك انگشت محسوب و معاف دائم میشود.

بند22-عوارضی كه مانع باز شدن و یا تا شدن انگشتان دست شود مانند سنداكتیلی و...
الف) در بیش از دو انگشت (مركب) معاف دائم.
تبصره: چنانچه یك انگشت قطع شده و انگشت دیگر همان دست بیش از 50% عملكرد خود را از دست داده باشد،معاف دائم.
ب) در دو انگشت (ساده) خدمات غیررزمی.
بند23- كوتاهی اندام فوقانی در مقایسه با یكدیگر در صورتیكه بیش از 5سانتیمتر باشد معاف دائم.
بند24- سینوستوز استخوانهای ساعد:
الف)در دو دست معاف دائم.
ب) در یك دست خدمات غیررزمی.

بند25- كوبیتوس واروس و والكوس:
الف) همراه با اختلال عملكرد یا ضایعه عصبی معاف دائم.
ب) بیش از 10 درجه انحراف خدمات غیررزمی.
بند26- كوكساپلانا و كوكساوارا،كوكساماكنا،كوكساوالكا معاف دائم.
بند27- پارگی منیسك زانو عمل شده یا نشده خدمات غیررزمی.
بند28- پارگی شدید و كامل رباطهای جانبی و متقاطع زانو كه باعث ناپایداری مفصل گردد:
الف) در مواردیكه چند رباط پاره شده باشد معاف دائم.
ب) در موارد پارگی رباط ACL و PCL همراه با پارگی منیسك معاف دائم.
ج) در افراد جراحی شده همراه با اختلال عملی معاف دائم.
د) در نوع منفرد خدمات غیررزمی.
ه) در افراد جراحی شده بدون اختلاف عملی معاف از رزم.

بند 29- ژنووالگوم،ژنووارم،ژنوركورواتوم
الف) در موارد شدید (فاصله بین دو قوزك یا دوكوندیل بیش از 10 سانتیمتر) معاف دائم.
ب) در موارد خفیف (فاصل بین دو قوزك یا دو كوندیل كمتر از 10 سانتیمتر) خدمات غیررزمی.
بند30- صافی كامل كف پا هر دو پا در انواع سخت (Rigid) و یا با تحدب شدید استخوانی و یا با انحراف پاشنه پا معاف دائم.
بند 31- پارگی بهبود یافته تاندون آشیل معاف دائم.
بند 32- تغیر شكل اكتسابی یا مادرزادی استخوانهای تارس و متاتارس (هالوس والگوس شدید) خدمات غیررزمی.
بند 33- قطع انگشتان پا:
الف) قطع سه انگشت كامل از یك پا و یا قطع شست در هر دو پا معاف دائم.
ب) قطع شست در یك پا خدمات غیررزمی.

بند34- اكینیسم معاف دائم.
بند 35- اوریب بودن مفصل مچ پا:
الف)در موارد شدید معاف دائم.
ب) در موارد خفیف خدمات غیرزمی.
بند36- از بین رفتن قسمتی از استخوانهای كف پا یا هر نوع تغییرات استخوانی دیگری كه مانع انجام تمرینات نظامی باشد و یا در پوشیدن پوتین اشكال ایجاد نماید معاف دائم.

بند37- بیماریهای اسكلتی استخوانی نظیر
استئوژنس ایپرفكتا، آرتروكریبوزیس، سكلهای شدید ناشی از CP، پولیو و انهدام كام پاشنه (نكروز استخوان تالوس) در انواع شدید معاف دائم.
بند38- استئوكوندریت دیسكانت زانو، هیپ و مچ پا معاف دائم.
بند 39- بیماریهای جوش نخوردگی اسكافوئید وكن باخ همراه با اختلال عملكرد معاف دائم


آدرس مطب : اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان قصر نور واحد 305
تلفن : 32240068 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

س [ 1393-06-07 ]
متشکرم جناب...

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیماریهای اسكلتی که منجر به معافیت سربازی میشود
دلایل کمردرد ناگهانی
علت گرفتگی عضلات گردن چیست ؟
ارتباط بین شانه درد و حمله قلبی
چاقی و خطرات آن
آیا صداهای گردن طبیعی است
بیماری های اسکلتی عضلانی